Prečo je SEO nutnosť, ktorú netreba pri tvorbe webovej stránky podceniť

Pri tvorbe novej webovej stránky netreba klásť dôraz iba na funkčnosť a dizajn, ale aj na správnu štruktúru, technickú a obsahovú optimalizáciu pre vyhľadávače, ako napríklad Google, Bing a pod. Sú to práve fulltextové vyhľadávače a organická návštevnosť (návštevnosť z prirodzených – neplatených – výsledkov vyhľadávania), ktorá tvorí značný podiel z celkovej návštevnosti webovej stránky. To znamená, že ak sa pri tvorbe webovej stránky nebude brať ohľad na SEO, hneď od začiatku strácate značnú časť celkového potenciálu návštevnosti, resp. výkonnosti webovej stránky či e-shopu.

Čo si treba predstaviť pod technickou a obsahovou optimalizáciou pre vyhľadávače?

Google v rámci svojich algoritmov a zoraďovania webových stránok vo výsledkoch vyhľadávania vyhodnocuje veľké množstvo faktorov, ktoré sa primárne delia na on-page a off-page SEO faktory. On-page SEO signály predstavujú tie, ktoré sa nachádzajú priamo na webovej stránke, zatiaľ čo off-page SEO signály sú tie, ktoré prichádzajú z externého prostredia, teda mimo samotnej webovej stránky. Pri tvorbe webovej stránky je nutné zamerať sa na on-page SEO signály, ktoré môžeme rozdeliť práve na už spomínané technické a obsahové.

optimalizácia pre vyhľadávače

Medzi technické SEO signály môžeme zaradiť napríklad:

  • HTTPS protokol
  • Správne nastavenie kanonických URL adries
  • Rýchlosť webovej stránky
  • Responzívnosť webovej stránky a pod.

Technická pripravenosť webovej stránky znamená aj aplikovanie relevantných štruktúrovaných dát, eliminácia duplicitného obsahu cez technické prvky, správna štruktúra URL adries, nastavenie súborov robots.txt a sitemap.xml a mnoho ďalších, ktoré sa v konečnom dôsledku podieľajú na lepších pozíciách vo vyhľadávačoch. Bohužiaľ, veľké množstvo programátorov nekladie na tieto prvky dôraz, čo v konečnom dôsledku pocítite iba vy v podobe nižšej organickej návštevnosti, resp. v potrebe dodatočnej investície na technickú SEO analýzu, ako aj jej následné zapracovanie.

Medzi obsahové SEO signály môžeme zaradiť napríklad:

  • Zapojenie kľúčových slov v titulkoch, popisoch, nadpisoch a textoch
  • Správne pomenovanie obrázkov a vyplnenie alternatívnych popisov
  • Využitie zvýraznení kľúčových slov v textoch
  • Používanie interného prelinkovania
  • Pravidelné pridávanie unikátneho obsahu na webovú stránku
  • Prípadná lokálna optimalizácia a pod.

S obsahovou pripravenosťou webovej stránky úzko súvisí aj jej samotná štruktúra. Ak predávate napríklad kancelársky nábytok, konkrétne stoly, kreslá, skrine a kontajnery, štruktúra by mala byť pomerne komplexná. Inými slovami, ak si vytvoríte kategórie kancelárske stoly, kreslá, skrine a kontajnery, zrejme využijete iba malý potenciál cielenia na kľúčové slová. Keďže užívatelia na internete vyhľadávajú cielenejšie, mala by tomu zodpovedať aj štruktúra vašej webovej stránky. Napríklad kancelárske kreslá môžu byť vyhľadávané podľa materiálu, štýlu, farby, nastaviteľnosti a pod. Preto by ste vo svojej štruktúre mali mať napríklad aj podkategórie drevené kancelárske kreslá, kožené kancelárske kreslá, nastaviteľné kancelárske kreslá a pod. Samozrejme, riešiť sa to dá aj formou filtrov, no z obsahového hľadiska budete môcť optimalizovať iba kategóriu kancelárske kreslá, ktorá sa určite nebude rankovať na kľúčové slová ako kožené či nastaviteľné kancelárske kreslá. Na tomto príklade je pekne vidieť, že aj samotná štruktúra webovej stránky predurčuje jej úspech v organickom vyhľadávaní. Na vytvorenie správnej štruktúry webovej stránky je vhodná analýza kľúčových slov, ktorá presne ukáže, čo a do akej miery užívatelia v súvislosti s vašim podnikaním vyhľadávajú.

Čo z tohto článku vyplýva?

Ak sa pri výbere firmy na tvorbu webovej stránky pozeráte iba na cenu a vaše nároky sú kladené výhradne na funkčnosť a pekný dizajn, už vopred ste stratili značnú časť potenciálu, ktorý daná webová stránka mohla priniesť. Okrem funkčnosti, dizajnu a ceny, ktoré sú samozrejme veľmi dôležité, treba myslieť aj na SEO, resp. vhodnú štruktúru, ako aj technickú či obsahovú optimalizáciu.

U nás vo Webest kladieme pri tvorbe webovej stránky či e-shopu dôraz na všetky aspekty, ktoré sa v tomto článku spomínajú a zároveň vám vieme pomôcť aj s následným prebojovaním sa na popredné miesta vo vyhľadávačoch a dosiahnuť tak vysokú organickú návštevnosť.