Koľko stojí web stránka?

Správna odpoveď na otázku „koľko stojí web stránka“ neexistuje, resp. jediná vhodná odpoveď je „it depends“, teda staré známe „to záleží“. Na trhu nájdete programátorov, ktorí vám vytvoria webovú stránku za 300€, ale aj 5 000€. Samozrejme záleží aj od toho, či máte záujem o informatívnu webovú stránku alebo e-shop. Dokonca sa nájdu firmy, ktoré si za vytvorenie moderného e-shopu vypýtajú päť miestnu sumu. Na druhej strane existujú aj rôzni freelanceri, ktorí vytvoria webovú stránku alebo e-shop aj za menej.

Prečo sú rozdiely v cene také veľké?

Svoju rolu v tom určite zohráva kvalita, samozrejme nie je webová stránka ako webová stránka. Nedá sa očakávať, že za 400€ dostanete rovnakú kvalitu, ako za 1 300€. Toto však nie je pravidlo a stať sa to samozrejme môže. Ďalším dôvodom je hodinovka programátora, ktorá sa líši podľa skúseností, počtu dopytov, technickej náročnosti projektu, ale aj známosti značky. Tento aspekt však môže byť subjektívny a niekedy skúsenejší a šikovnejší programátor účtuje za hodinu menej. Ako ďalší dôvod môžeme uviesť skutočnosť, že vyššia cena evokuje vyššiu úroveň kvality, resp. programátor s vyššou cenou oslovuje inú cieľovú skupinu (väčšinou firmy, ktoré nemajú s vyššou cenou problém).

Každý programátor sa určite stretol s webmi, ktoré boli predražené a zároveň z hľadiska realizácie nedokonalé. Rovnako aj s webmi, ktoré boli naprogramované na veľmi vysokej úrovni a cena bola viac než priaznivá. Na trhu je veľký dopyt a zároveň veľká ponuka, čo automaticky spôsobuje rôznu kvalitu a ceny. Nehovoriac o tom, že sa nájdu aj neprofesionálni programátori, ktorých jediným cieľom je zarobiť a celková kvalita webovej stránky pre nich nie je dôležitá. Spoliehajú sa na nevedomosť zákazníka, ktorý sa o úrovni svojej webovej stránky dozvie oveľa neskôr, v čase, kedy už programátor nekomunikuje, alebo dokonca reaguje arogantne a ofenzívne. Žiaľ, aj toto je realita programátorských firiem a freelancerov na Slovensku.

Aká je optimálna cena webovej stránky?

Ak sa vrátime k pôvodnej otázke „koľko stojí web stránka“, resp. aká je optimálna cena webovej stránky na Slovensku, tak z našich prieskumov vyplýva, že pri informatívnej webovej stránke je to v rozmedzí 600€ -1 500€ a pri e-shope 1 000€ – 3 200€. Treba však dodať, že to záleží od veľkého množstva faktorov (technická náročnosť, časový odhad realizácie atď.) a navyše je to vždy subjektívne a nie každý by súhlasil.

Cena web stránky, koľko to je?

Informatívne stránky sa robia v priemere za 1 000€ a e-shopy za 2 400€. Ako už bolo spomínané, nájdete aj také, ktoré stoja 300€ pri informatívnych weboch a 600€ pri e-shopoch, avšak tu je riziko podvodu a nekvalitne odvedenej práce veľmi vysoké. Ani vyššia cena však negarantuje technickú dokonalosť a celkovú kvalitu, takže pri výbere firmy treba hľadieť aj na iné aspekty, ako cenu.

Koľko stojí web stránka v spoločnosti Webest?

Keďže aj my máme rôzne skúsenosti (najmä vďaka zákazníkom, ktorí u nás realizujú optimalizáciu pre vyhľadávače), naše ceny sme nastavili tak, aby boli dostupné pre klienta a zároveň rentabilné aj pre nás. Informatívne stránky programujeme v rozmedzí 800€ – 1 100€ a e-shopy v rozmedzí 1 100€ – 1 700€. Cena sa môže mierne líšiť oboma smermi podľa náročnosti, ako aj dodatočných úprav, ktoré neboli pri pôvodnej cenovej ponuke zohľadnené.

V rámci týchto cien garantujeme technickú a funkčnú dokonalosť, ako aj celkovú kvalitu na najvyššej úrovni. Webovú stránku vám odovzdáme zo všetkým, čo k nej patrí, teda aj s prvkami, ktoré sú dôležité skôr pri optimalizácií pre vyhľadávače (SEO). Inými slovami, Google bude vnímať webovú stránku od nás veľmi pozitívne, čo sa prejaví v lepších pozíciách, resp. lepšie pozície bude oveľa jednoduchšie dosiahnuť. Prvky ako rýchlosť, responzívnosť atď. ani nespomíname, to je absolútna samozrejmosť. Okrem toho webovú stránku upravujeme až do úplnej spokojnosti zákazníka.

Na trhu nájdete viacero firiem, ktoré programujú webové stránky kvalitne za rozumný peniaz, ak sa vám však nechce hľadať a riskovať, nechajte to na nás – WEBEST.